Pismo japońskie część 1

Jak zapisywać słowa w języku Japońskim?, jak napisać swoje imię? i jaka jest właściwie historia japońskiego pisma?.

W tym wpisie postaram się przybliżyć Ci to co każdy Japończyk ma w małym palcu- alfabet. Alfabet łaciński z którego wywodzi się również polskie abecadło, składa się najczęściej z 26 znaków, w przypadku języka polskiego są to 32 znaki. Do zapisu języka japońskiego używa się jednak nie jednego, a trzech systemów pisma.

Alfabet Japoński dzieli się na:

Hiraganę

Katakanę

Kanji

Hiragana i Katakana to sylabariusze, co oznacza że pojedynczy znak nie reprezentuje pojedynczej głoski a całą sylabę, jak jednak za moment wytłumaczę, występują w nich również głoski . Te dwa alfabety możemy również określić słowem Kana, w dzisiejszym znaczeniu jest to po prostu ich wspólna nazwa.

Zacznijmy od hiragany. Składa się ona w obecnej formie z 46 podstawowych znaków. Spośród tych znaków, 40 to graficznie przedstawione sylaby, natomiast 5 znaków to samogłoski oraz jedna spółgłoska. Alfabet ten stosuje się w kilku przypadkach:

– Do zapisu partykuły

– Do zapisu końcówek gramatycznych, przedrostków, przyrostków

– Do zapisu słów w książeczkach dla dzieci lub materiałach dla osób uczących się japońskiego, które nie posługują się alfabetem Kanji( dzieci w szkole podstawowej uczą się najpierw hiragany i katakany). Możemy też spotkać tzw. furiganę, czyli hiraganę zapisaną nad znakiem kanji, która tłumaczy jak czyta się dany znak.

– Często stosowana do zapisu słów, które nie posiadają znaku kanji

Katakana, drugi alfabet japoński, składa się również z 46 znaków, które odpowiadają tym zapisanym w hiraganie, a więc tak samo ma 40 sylab, 5 samogłosek i pojedynczą spółgłoskę. Stosuje się ją jednak w innych przypadkach:

– Do zapisu słów zapożyczonych z innego języka( najczęściej angielskiego)

– Do zapisu imion obcokrajowców

– Do zapisu nazw własnych obcego pochodzenia

– Do zapisu wyrazów dzwiękonaśladowczych

Na końcu zajmę się Kanji. Najważniejszym i zarazem najtrudniejszym alfabetem. System ten składa się z ponad 50,000 znaków. Używa się go do zapisu:

– Rzeczowników

– Czasowników 

– Przymiotników

– Przysłówków

Jak widać jego znajomość jest nieodzownym elementem nauki języka japońskiego. Oczywiście wątpliwym jest, czy jakikolwiek Japończyk zna wszystkie znaki, istnieje jednak tzw. JŌyŌ Kanji(常用漢字). Jest to lista najbardziej popularnych znaków kanji, opublikowana przez japońskie Ministerstwo Edukacji(MEXT), znajomość znaków z tej listy zapewnia swobodę czytania w życiu codziennym gazet, wiadomości, znaków i banerów. Lista obejmuje 2136 znaków, jest to więc minimum jakim każdy Japończyk powinien swobodnie się posługiwać. Ile natomiast rzeczywiście przeciętny Japończyk zna kanji ciężko powiedzieć, jest to bardzo indywidualna kwestia, jednak szacuje się że osoba wykształcona zna od 3000 do 5000 kanji. W japońskiej szkole podstawowej przez 6 lat nauki dzieci poznają 1,006 znaków kanji(tzw. 教育漢字, Kyōiku kanji), następnie przez kolejne 6 lat młodzież uczy się pozostałych 1,130 znaków. 

Wszystkie te alfabety powstały na bazie znaków chińskich, które Japończycy wraz z rozwojem wzajemnych stosunków z Chinami zaczęli przyswajać do swojego języka. Proces ten był długotrwały i przez wieki ulegał zmianom i przekształceniom. Alfabety hiragana i katakana powstały w oparciu o Man’yōgana, starodawnego systemu zapisu fonetycznego języka japońskiego za pomocą znaków chińskich. 

Dodatkowo możemy wyróżnić czwarty alfabet- Rōmaji, jest to zapis słów japońskich za pomocą alfabetu łacińskiego.

Więcej na temat historii i gramatyki języka japońskiego w drugiej części artykułu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Język Japoński

Piękno słowa

Jak w zapewne każdym języku na świecie, również w japońskim występują słowa opisujące zjawiska, których w naszym języku nie mamy możliwości opisać jednym słowem. Aby wytłumaczyć znaczenie takiego słowa musimy użyć całych zdań, w celu zrozumienia jego przesłania. Poniżej opiszę kilka takich słów i wytłumaczę co oznaczają. Komorebi(木漏れ日)- Pierwszym słowem w tym zestawieniu, jest słowo […]

Więcej