Uniwersytet Organizacji Narodów Zjednoczonych 国際連合大学

Jedyny w swoim rodzaju uniwersytet, który nie zawsze spełnia nasze wyobrażenia co do tego czym w ogóle jest uniwersytet, gdyż ten specyficzny akademicki podmiot odpowiedzialny za badania bardziej przypomina system zrzeszający instytuty z kilku miejsc na świecie, choć również pełni rolę uczelnianą, ma swoją siedzibę w Japonii, w dzielnicy Shibuya. Pomysłodawcą Uniwersytetu Organizacji Narodów Zjednoczonych(United Nations University) o którym mowa, był U Thant, były sekretarz generalny ONZ i zasłużony birmański polityk, który wysunął w 1969 roku propozycję budowy uniwersytetu ,,Prawdziwie międzynarodowego w swojej naturze i poświęconego statutowym celom pokoju i progresu”*. Zgromadzenie Ogólne ONZ zleciło powołanie grupy ekspertów, aby wspólnie z UNESCO przygotowali raport dotyczący budowy takiej instytucji. Raport został złożony w roku 1972, a następnie zapadła decyzja o budowie pierwszego międzynarodowego uniwersytetu. Rząd Japonii zaproponował Tokyo jako siedzibę takiej instytucji i zaoferował fundusze na budowę UNU w wysokości 100 milionów dolarów. Trzy lata później, w 1975 odbyła się uroczysta inauguracja w tymczasowej siedzibie uniwersytetu(W 1992 zaczęła funkcjonować stała siedziba uniwersytetu w Shibuya). 

Przez kolejne lata United Nations University rozwijał się jako instytucja naukowa, światowy think tank i szkoła wyższa(podyplomowa), której pierwszym rektorem był Dr. James M. Hester. Przede wszystkim jednak jako think tank skupiający naukowców prowadzących badania dotyczące problemów świata jak np. głód, bieda, zmiany klimatu czy resource managment. Pod koniec 2009 roku instytucja nabyła prawo do przyznawania stopni naukowych w kilku dyscyplinach naukowych. W Japonii znajduje się siedziba główna uniwersytetu, jednak obecnie jest to system w skład którego wchodzi 16 instytucji z całego świata. Instytuty współpracujące z siedzibą w Tokyo są rozmieszczone w: Belgii, Niemczech, Holandii, Portugalii, Finlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Malezji, Wenezueli i Ghanie.

W budynku głównym Uniwersytetu Organizacji Zjednoczonych, który oprócz siedziby głównej łączącej wszystkie instytucje wchodzące w skład systemu ONZ, znajduje się United Nations University Institute for Sustainability and Peace. Jego głównym zajęciem jest dążenie do osiągnięcia i promocji lepszego rozumienia globalnego ocieplenia, pokoju i bezpieczeństwa, oraz światowego rozwoju, natomiast celem jest rozwiązywanie obecnych problemów w badanym zakresie, oraz prowadzenie prognoz co do przyszłych problemów. Oprócz tego instytutu w Japonii funkcjonuje jeszcze jeden instytut wchodzący w skład UNU, jest nim Institute for the Advanced Study of Sustainability z siedzibą w Yokohamie. Przewodnimi tematami tej instytucji są zarządzanie dla zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodność i społeczeństwo, woda i zarządzanie zasobami, innowacje i edukacja. Jak widać zakres tematyczny studiów oferowanych przez instytucje UNU jest nietypowy, ale nastawiony na badanie i rozwiązywanie najbardziej palących problemów współczesnego świata.

Japonia może cieszyć się posiadaniem na swoim terytorium bazy głównej, akademickiego ramienia ONZ i jednocześnie przyczynia się ona do rozwoju międzynarodowej współpracy na rzecz walki z problemami całego świata i stanowi swoiste centrum międzynarodowego dialogu osób ze społeczności akademickiej. 

*United Nations University: History and Background

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Inne

Co jest specjalnego w Tokio?

Wspaniałe miasto Tokio(które w języku japońskim zapisuje się znakami kanji 東京,  東  oznacza ” wschód”, natomiast 京 to “stolica”), miasto znane niegdyś jako Edo jest szczególne pod wieloma względami, dzisiaj jednak zajmiemy się jego szczególnym podziałem administracyjnym, bo wyróżnia się on na tle Japonii.  Japoński system kategoryzacji miast jest zależny od liczebności i ich powierzchni. W całej Japonii większe miasta takie jak np. […]

Więcej
Inne

Kintsugi

Teraz coś dla wszystkich tych, którym ciężko rozstać się z ulubioną zastawą, filiżanką lub ceramiką, która na skutek nieszczęśliwego wypadku, potłukła się. Kintsugi(金継ぎ), lub też kintsukuroi(金繕い) to japońska metoda naprawiania potłuczonej ceramiki. kin(金) oznacza złoto, tsugi(継ぎ) pochodzi od słowa tsugiawaseru(継ぎ合せる), które oznacza łączyć, za to tsukuroi(繕い) oznacza naprawianie. Razem więc określenie to oznaczać może łączenie ze złotem […]

Więcej